Joomla! Features

Joomla! features:

Extensive Administration: